Funktionell Träning - Funksjonell

Vill du träna en aktivitet som har “allt” då ska du välja FortGjort Funktionell Träning. Kondition, styrka, balans och rörlighet som ger dig en funktionell kropp och som du kan utnyttja i vardagen. En träningsaktivitet som ger dig komplett träning på 25 minuter.

Redskap:

Du väljer:
– Hantel eller vikplatta
– Stång/Pinne

Vad är funktionell träning?

Funktionell träning är ett begrepp som blir allt mer populärt. men vad är det egentligen?

Träningsformen handlar i korthet om att aktivera fler muskelgrupper i övningarna genom att göra dem mer komplexa. Detta i kontrast till den mer traditionella styrketräningen där en ensam muskelgrupp isoleras genom en statisk övning. Exempel på statiska övningar kan vara bänkpress eller bicepscurl.

Utöver att utveckla styrka bidrar funktionell träning till att utveckla balans, rörlighet och koordination. Ordets innebörd bottnar i målet att uppnå en funktionell kropp för ett specifikt ändamål och inte primärt bygga muskelvolym. Skulle muskelvolym vara målet är annan typ av träning att föredra då belastningen kan ökas på. Detta då övningarna i regel är enklare och inte kräver lika stor koordinations-eller koncentrationsförmåga utan fokus kan istället läggas på tyngre vikter.

Som nämnt varierar syftet från person till person och att träna isolerande är ett effektivt sätt att pumpa ut och tona musklerna. Det ska dock påtalas att om träningen enbart är isolerande kommer resultatet för kroppen bli detsamma. Musklerna kommer bli starka, men enbart för musklerna för respektive övning i den vinkel du tränar och sannolikt inte bidra med så stor praktisk användbarhet i det verkliga livet.

Dock behöver inte det ena utesluta det andra utan. Vårt råd är därför att träna funktionellt som bas och komplettera upp med isolerande träning.

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att funktionell träning är träning där fler muskler blandas in för att göra en rörelse. Den funktionella träningen blir individuell beroende på hur du tränar och vem du är kroppsmässigt och till vardags.

Helt enkelt, hur ser ditt liv ut och hur behöver din kropp vara konstruerad för att klara av eller optimera det?

Vem kan träna funktionell träning?

Den funktionella träningsformen är lämplig för både elitidrottare och motionärer. Att tänka på är att den skall vara ändamålsenlig och rikta sig till det individuella behovet. Det gäller därför att anpassa träningsformen till individen eftersom det finns en uppsjö av olika övningar att tillgå och därtill en mängd individer och behov att tillgodose.

Den här träningsformen bör som ordet antyder vara funktionell, och det som är funktionellt för en person behöver nödvändigtvis inte vara funktionellt för någon annan. Det är helt enkelt avhängt på hur livet ser ut och tanken är att i största möjliga mån efterlikna varje utövares vardagsrörelser, eller rörelser inom den specifika idrotten för elitidrottaren.

Det är nämligen sällan rörelser inom en viss idrott eller i vardagen endast aktiverar en ensam muskel, utan oftast är flera av kroppens muskler delaktiga i olika rörelser. Inom idrotten är de specifika rörelserna oftast förenat med hög fart, på ett ben eller i sneda vinklar. Det är därför högst naturligt och mycket logiskt att en idrottare behöver träna funktionellt med idrottsspecifika övningar, dvs. styrkeövningar som liknar de rörelser som sker inom den idrott som utövas. Funktionell träning för idrottare förbereder kroppen för de krav som den specifika idrotten ställer och motverkar således skador och säkerställer prestation.

För att utveckla resonemanget kring funktionell träning i vardagen kan det vara avgörande för folk som jobbar mycket med kroppen på stressiga eller tunga arbetsplatser. Ta en flyttfirma som exempel där arbetsmomentet för den anställde
handlar om tunga lyft. I det läget är det viktigare att ha god kontroll i själva lyftmomentet än att ha en stor bicepsmuskel. Gällande stillasittande arbeten är det givetvis även där av stor vikt att aktivera och bygga kroppen då den inte får någon
aktivering under arbetsdagen.

Funktionell träning är trots allt en mycket effektiv träningsform där man på förhållandevis kort tid kan sätta många muskler i rörelse.

Tid och effektivitet

Ett vardagsbekymmer många av oss har, eller tror sig ha med risk för att provocera är tidsbrist. Kanske för att vi prioriterar vår tid olika men träning i stort är ofta många människors dåliga samvete. Att kost, träning och hälsa är det vanligast förekommande nyårslöftet är kanske därför inte så konstigt. Vi vet att vi borde men ändå är det så svårt att få till. Vi är säkert många som känner igen den här känslan och dess fenomen.

Våra livssituationer är samtidigt väldigt olika och livets faser byter skepnad många gånger under en livstid där träningen ibland får läggas åt sidan.

Den nyblivne småbarnsföräldern kanske behöver prioritera vila när tillfälle ges och får vara nöjd med att ta en promenad med barnvagnen, vilket kan vara fullt tillräckligt just där och då. Den stressade småföretagaren kanske tvingas lägga dagens träningspass åt sidan eftersom bokföringen var tvungen att göras.

Dock handlar träningen om att omfamna den och ta in den som en naturlig del av livet. Att avsätta tid för den i kalendern. Din egen träning är lika viktig som att dina barn tränar eller det där ständiga måndagsmötet på jobbet. Det är så du får ork och energi till att bli en bättre förälder, en bättre make/maka, en trevligare person. Så vad du gör, ge dig själv den presenten för det är du värd. Tar vi inte hand om oss själva är det svårt att ta hand om andra runt omkring oss. Glöm inte att det är ditt liv och du bestämmer själv hur du vill att det ska se ut.

Alla kan dock inte ge sig ut på en 6 timmars cykeltur men de flesta har 30 minuter över varje dag och det kommer man långt med inom den funktionella träningen.

Den funktionella träningsformen är i sig en mycket effektiv träningsform och bidrar till både pulsökning och styrka. Den kör igenom många muskelgrupper på kort tid och förbättrar samtidigt din kondition.

Så för dig som inte tycker dig ha tid, den tiden är förbi Gå därför in redan idag och registrerar dig på FortGjort.

Med våra effektiva 25-minuterspass ger vi dig den träning du behöver; snabbt och
effektivt.

Viktigt för att motverka åldersrelaterade krämpor och skador

Ett mål i livet för de flesta människor är att få ett rikt liv. Definitionen av ett rikt liv kan naturligtvis variera och diskuteras men en viktig del för många människor är att bibehålla rörlighet. Att vara rörlig är att vara fri. Att kunna ta en promenad eller genomföra en resa ger livet mål och mening. Funktionell träning kan hjälpa till att få ett rörligare och friare liv och helt enkelt avgöra livets kvalitet på äldre dar.

När åldern börjar ta ut sin rätt försämras i regel leder, rörlighet och musklerkraft men med funktionell träning kan den funktionella styrkan byggas upp och ditt liv blir friare. Det bidrar vidare till att förebygga stelhet, trötthet, värk och smärta.

I takt med att åldern ökar, desto mer påverkas stelhet och muskelkraft negativt. Funktionell träning är därför en bra träningsform för äldre människor, då flera studier påvisar motverkan av just stelhet och svaghet, samtidigt som styrkan, rörligheten och balansen förbättras.

En äldre otränad person befinner sig även i en större riskgrupp för åldersrelaterade skador, som t.ex. fallolyckor som i sin tur kan leda till fraktur på lårbenshalsen. Ett för övrigt starkt argument för den äldre att börja träna då en äldre, otränad person som ådragit sig en lårbensfraktur kanske aldrig helt återhämtar sig och därmed får ett mer begränsat liv än annars. Att börja träna är heller aldrig för sent och den funktionella träningen kan anpassas till varje enskild individ, dess målsättning samt livssituation.

Svårmotiverad träning

Trots att funktionell träning är en effektiv träningsmetod, så kan det ibland vara svårt att anamma träningsformen av den enkla anledningen att den är svårare att mäta och upptäcka progression i. I takt med att vi blir äldre motiveras vi av nya saker och kan förstå nyttan av funktion i träningen. Det som vi en gång tog för givet så som att resa sig upp på morgonen eller ta en promenad i parken blir inte lika självklart.

Det kan därför vara svårare som tränare att motivera sina tonårsadepter att träna funktionellt.

Vi lever i värld som är ganska utseendefixerat och de ideal som många gånger visas upp, som påverkar våra ungdomar handlar många gånger om framträdande muskler, där muskelvolym och viktras många gånger vinner över funktionen i träningen. Det vill säga utseende före funktion.

Ofta lockar det alltså mer för tonåringar att träna med ofunktionella övningar som t.ex. bänkpress, där man jobbar med båda armarna på ett fast underlag och där det är otroligt lätt att mäta resultatet och de framsteg som görs.

Svårighetsgraden på funktionella övningar skiljer sig och man kan alltid göra lättare eller svårare varianter, men många är svåra och oftast innebär det att träna med lätta vikter, vilket innebär att det blir raka motsatsen till bänkpress. Av denna anledning är det oerhört viktigt att som tränare ständigt förklara syftet med en viss övning, vad den kan ge för vinster för adepten och inte minst hur den skall utföras med god teknik.

Träna funktionellt kan därför upplevas som en tråkigare eller svårare träningsform. Det som dock händer om man missar helt att träna funktionellt är att kroppen kommer växa “osynkat” då väldigt få muskler tränas, vilket ofta lägger grund för
skador i vanliga livet.

Med det sagt vill vi önska dig lycka till med din funktionella träning.